بسته های معرفتی محرم 1441

جامعه ایمانی مشعر

این بسته های فرهنگی، نتیجه تلاش دوستان شما و محبان سیدالشهدا در اقصی نقاط ایران اسلامی است. این بسته به همت «جامعه ایمانی مشعر » و با هدف تهیه بخشی از خوراک فکری، فرهنگی و محتوایی هیأت شما گردآوری و پیشکش شده است.

گام دوم


خانواده


تشکیلات و جبهه سازی


اقتصاد مقاومتی


اربعین


خدمات اجتماعی و مطالبه گری


کتاب خوانی


استکبارستیزی


توانمندسازی

جهت تهیه بسته های معرفتی محرم 1398 ویژه ارکان هیأت،
از بخش سفارش آنلاین اقدام فرمائید.
سفارش آنلاین

گام دوم


خانواده


توانمندسازی


تشکیلات و جبهه سازی


اربعین


خدمات اجتماعی و مطالبه گری


کتاب خوانی


استکبارستیزی

جهت تهیه بسته های معرفتی محرم 1398 ویژه ارکان هیأت،
از بخش سفارش آنلاین اقدام فرمائید.
سفارش آنلاین

گام دوم


خانواده


توانمندسازی


تشکیلات و جبهه سازی


اربعین


خدمات اجتماعی و مطالبه گری


کتاب خوانی


استکبارستیزی

محتوای چندرسانه ای

دریافت از طریق پایگاه جامع محتوایی هیأت Heyat.co